Kazimierz Bosak
Kazimierz Bosak
ul. Towarowa 25 a, 38-200 Jasło
tel: 0 698 531 298


Ur.1956
Ukończył Państwowe Zawodowe
Studium Plastyczne w Tarnowie
- Konserwacja Architektury.
Jest członkiem i założycielem
Stowarzyszenia Artystów Plastyków Ziemi Jasielskiej.
Brał udział w wielu wystawach -
indywidualnych i zbiorowych m.in.:

Wystawy i realizacje; JDK Jasło
1974, 1992, 1999,
Zamość 1980,
'' Jasielskie Spotkania I"'- Jasło 1994,
Muzeum Regionalne w Brzozowie
1994
"Jasielskie Spotkania II '' - Jasło
1997, Gorlice 1998 .
'' Wystawa Twórczości Jasielskich
Artystów Plastyków''-Rzeszów 2000.
9 Biennale Plastyki Krośnieńskiej -
BWA w Krośnie
grudzień 2006 - Szariszska Galeria
w Preszowie marzec 2007.

POWIĘKSZ 80 cm x 80 cm - dokąd zmierzamy
80 cm x 80 cm - kim jesteśmy. POWIĘKSZ
80 cm x 80 cm - skąd przychodzimy. POWIĘKSZ
Powrót do strony głównej