Anna Papiernik

urodzona w 1984 r., absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, kierunek snycerstwo. W latach 2004-2009 studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni rysunku prof. Doroty Jajko-Sankowskiej w 2009. Laureatka II Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nagroda specjalna za osobisty wkład w malarstwo polskiego artysty sztuki na III Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Rzeźby krain V4 – Trebisov (Słowacja) – 2010 r. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, a także do stowarzyszenia jasielskich artystów plastyków – grupy „PLAJA”. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (Polska, Stany Zjednoczone, Japonia)

Kilka słów o pracach:
„Inspiracją do stworzenia moich prac był fantastyczny świat zaczerpnięty z literatury tego gatunku jak również z fascynacji odnajdywania przedstawień zwierzęcych w sztuce. Idąc śladem swych inspiracji postanowiłam zmierzyć się z tematem trudnym, ale jednocześnie bardzo ciekawym. Technika którą stosuję w swych obrazach daje mi wiele możliwości, wymaga jednak precyzyjnej koncepcji poszczególnej pracy. Kompozycja jest dwojaka, raz podchodzę bardzo blisko do „modela istniejącego przecież tylko w mojej wyobraźni”, staram się zauważyć jak najwięcej szczegółów „jego bogactwa fizjonomii”. Niekiedy znów muszę się oddalić z ujęciem ze względu na jego ogrom. Każda praca to efekt jakby swoistego dialogu pomiędzy mną a powstającym obrazem – portretem zwierzęcia. Przy wykonywaniu obrazów wykorzystuję efekt rozlania, przetaczania farby, jej masy po powierzchni papieru. Jest to w równej mierze mój udział jak również i dzieło przypadku. Niekiedy dopiero po wyschnięciu podobrazia mogę ocenić na ile wkradł mi się ten przypadek w mą pierwotną koncepcję i jak zmienia on mój punkt widzenia. Cały tok rozmowy plastycznej z portretowanym stworzeniem to określenie jego formy, bryły, światła, faktury, cech języka formalnego obrazu. W moich pracach widać proces przetwarzania abstrakcyjnej powierzchni na konstruowanie formy. Jawienie się figury to droga twórcza która daje mi możliwość kreowania nowej rzeczywistości. Myślę, że ta dynamika jest widoczna w moich pracach.”
WYKAZ DOROBKU ARTYSTYCZNEGO
Zainteresowania profesjonalne:
Rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika Dorobek artystyczny: 2009 - dyplomu z wyróżnieniem w pracowni rysunku prof. Doroty Jajko-Sankowskiej – Wydział Sztuki – Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów 2009 - zajęcie II miejsca w konkursie im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów 2010 - nagroda specjalna za osobisty wkład w malarstwo polskiego artysty sztuki na III Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Rzeźby krain V4 – Trebisov (Słowacja)
Wystawy indywidualne:
2008 - wystawa malarstwa i rysunku, WDK - Czermna 2009 - wystawa prac promujących gminę Szerzyny podczas „Dni Powiatu Tarnowskiego” - Tuchów 2009 - wystawa malarstwa z cyklu „Małopolskie pejzaże”, Klub Kultury - Żurowa 2010 - wystawa prac z cyklu „Bestiarium”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie - Tarnów 2010 - wystawa prac z cyklu „Bestiarium”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie z Filią w Jaśle - Jasło 2010 - wystawa prac z cyklu „Bestiarium”, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Miejska - Tarnów 2011 - wystawa rysunku i malarstwa, Jasielski Dom Kultury - Galeria JDK – Jasło 2011 - wystawa rysunku - malarstwa, Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" – Gorlice 2011 – wystawa „Animalis Bestiarium”, Muzeum Ziemi Leżajskiej - Leżajsk
Udział w wystawach zbiorowych:
2009 - wystawa prac studentów i pracowników Zakładu Rzeźby i Zakładu Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego - Galeria „Pentagon” - Radom 2010 - wystawa pokonkursowa Przeglądu Sztuki Młodych „Wschód sztuki – sztuka Wschodu” - Teatr im. Wandy Siemaszkowej - Rzeszów 2010 - wystawa członków stowarzyszenia PLAJA „Twórcze spotkania PLAJA” - Galeria RCKP – Krosno 2010 - wystawa - III Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Rzeźby krain V4 – Trebisov (Słowacja) 2010 - wystawa jasielskiego stowarzyszenia artystów plastyków PLAJA – Galeria Centrum Kultury w Łęcznej - Łęczna 2011 - wystawa jasielskiego stowarzyszenia artystów plastyków PLAJA – Nesvady (Słowacja) 2011 - wystawa poplenerowa – Dom Kultury w Łęcznej – Łęczna 2011 - wystawa poplenerowa - VII międzynarodowego pleneru artystycznego – Łęczna 2011 "Ziemia Łęczyńska inspiracją dla artystów" - Galeria Centrum Kultury – Łęczna 2011 - wystawa członków stowarzyszenia PLAJA „Twórcze spotkania PLAJA” – Bardejov (Słowacja) 2011 - wystawa IV Konkurs Malarski Zadra – Galeria „Zadra” – Warszawa 2011/2012 - wystawa 42 Salon Zimowy Ciąg Dalszy – Galeria „Pentagon”, Galeria Sztuki „Rogatka”, Akademicka Galeria Sztuki AIG Lincoln - Radom
Plenery:
2003 - Plener malarski - Bukowina Tatrzańska 2008 - Plener malarski - Hadle Szklarskie 2010 - udział w sympozjum Trebisov , Słowacja 2011 – Międzynarodowy Plener Malarski - Łęczna
Staże:
Praca na stanowisku nauczyciela plastyki w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czermnej. Udział w ruchu artystycznym: Udział jako wolontariusz Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych z siedzibą we Wrocławiu i prowadzenie warsztatów artystycznych w okresie wakacyjnym na slot.art.festival w Lubiążu. Przynależność do stowarzyszenia Związku Polskich Artystów Plastyków, a także do nieformalnego stowarzyszenia jasielskich artystów plastyków grupy PLAJA.

Powrót do strony głównej

Anna Papiernik

email: papiernik.ann@op.pl